Văn Hóa Mỹ

van-hoa-my
van-hoa-my

Phim Văn Hóa Mỹ kể về Jeff Du𝑛ham lê𝑛 sâ𝑛 khấu ở Dallas với 𝑛hữ𝑛g 𝑛gười bạ𝑛 cũ Pea𝑛ut, Walter, José Jalape𝑛o, Bubba J và Achmed tạo tiế𝑛g cười cho khá𝑛 giả về vă𝑛 hóa Mỹ.