Arsenio Hall: Thông Minh Và Phong Cách

arsenio-hall-thong-minh-va-phong-cach
arsenio-hall-thong-minh-va-phong-cach
Trong phim hài độc thoại đầu tiên của mình, Arsenio Hall chia sẻ về việc già đi, văn hóa và thời thế thay đổi, các vấn đề xã hội và thậm chí là những ngón chân út phiền phức